Το χρώμα ξεκινά απο την φύση

Τι είναι τα Οικολογικά χρώματα;

Οικολογικά είναι τα χρώματα που ρυπαίνουν ελάχιστα το περιβάλλον σε όλο τον κύκλο της ζωής τους, από την εξόρυξη των πρώτων υλών, την διαδικασία παραγωγής, τη συσκευασία, τη διανομή, τη χρήση και εφαρμογή, τη διάρκεια, μέχρι την τελική διάθεση στο περιβάλλον.

Τα οικολογικά χρώματα:

  • Προσφέρουν υψηλή καλυπτικότητα  και απόδοση
  • Περιέχουν χαμηλά ποσά Οργανικών Πτητικών Διαλυτών
  • Εξασφαλίζουν ικανοποιητικές αντοχές στη φθορά
  • Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα, ούτε καρκινογόνες και τοξικές ουσίες

 Σεβόμενη την φύση και το περιβάλλον η Vestal χρησιμοποιεί μόνο οικολογικά χρώματα σε όλες τις εφαρμογές της.

Παράλληλα φροντίζουμε για την ανακύκλωση των υπολειμμάτων ξυλείας ώστε να αξιοποιηθούν για την παραγωγή προϊόντων ξυλείας, βιοκαυσίμων και λιπάσματος.