Περιγραφή Project

Η εταιρεία μας ανέλαβε την κατασκευή όλων των ξύλινων επίπλων και ειδικών κατασκευών του καταστήματος.