Περιγραφή Project

Η εταιρία μας ανέλαβε την κατασκευή των ξύλινων κουφωμάτων του καταστήματος Vodafone στην Κάλυμνο.