Περιγραφή Project

Κατασκευή Βουβάλειου Νοσοκομείου στην Κάλυμνο.

Η εταιρία μας ανέλαβε την κατασκευή εξωτερικών αλλά και εσωτερικών κουφωμάτων του Νοσοκομείου Καλύμνου.