Περιγραφή έργου

Η εταιρεία μας ανέλαβε την κατασκευή των ξύλινων κουφωμάτων και κατασκευών της μητρόπολης.