Περιγραφή έργου

Η εταιρεία μας ανέλαβε με επιτυχία την κατασκευή του δικαστικού μεγάρου Καβάλας.