Περιγραφή έργου

Η εταιρία μας ανέλαβε την εξολοκλήρου κατασκευή της κάβας Αιγαίου στην Κάλυμνο.