Περιγραφή Project

Η εταιρία μας ανέλαβε την εξολοκλήρου κατασκευή του φαρμακείου.