Περιγραφή Project

Σε συνέχεια της κατασκευής του υπερπολυτελούς ξενοδοχείου η εταιρίας μας ανέλαβε την κατασκευή βιλλών για το ξενοδοχείο.