Η εταιρεία μας ανέλαβε την υλοποίηση της κατασκευής σε κουφώματα και πόρτες για το ξενοδοχείο.