Αξιοποιώντας το επιστημονικό μας υπόβαθρο και τηρώντας τις προδιαγραφές της εκάστοτε μελέτης αναλαμβάνουμε την κατασκευή κρατικών & δημόσιων έργων.