Για την Vestal Group, οι άνθρωποί μας είναι ένα από τα κύρια συστατικά της επιτυχίας μας αλλά και η βάση για τη μελλοντική μας ανάπτυξη. 

Στρατηγική μας είναι να προσελκύουμε, να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε ανθρώπους με δημιουργικό πνεύμα, ομαδικότητα, διάθεση για πρωτοβουλία, που εστιάζουν στο αποτέλεσμα, λειτουργούν με ακεραιότητα και έχουν πάθος δημιουργίας.

Είμαστε ένας Όμιλος με παρουσία σε όλο τον κόσμο. Η εμπειρία αυτή μας έχει διδάξει πόσο σημαντικός είναι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Η δύναμή μας έγκειται στην ενσωμάτωση όλων αυτών των διαφορετικών στοιχείων στο όραμα, στις αξίες και στην κουλτούρα του Ομίλου μας.  Η διαφορετικότητα των ανθρώπων μας είναι άλλωστε το βασικό στοιχείο που μας βοηθά να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των διαφορετικών πελάτων μας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού μας, το καθιστά ικανό να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που προτάσσουν συνεχώς οι νέες τεχνολογίες και οι απαιτήσεις της αγοράς.

Η Vestal Group επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη των ανθρώπων της, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, δημιουργώντας παράλληλα τις κατάλληλες συνθήκες για τη διαρκή βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων της.

Στη Vestal Group στοχεύουμε στην επιλογή στελεχών από την αγορά εργασίας που μοιράζονται το ίδιο Όραμα με εμάς, της συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών που συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές καινοτομίες και επιδρούν καταλυτικά στην αλλαγή των πελατών μας.

Σε αυτά τα πλαίσια, η Vestal Group με μία σειρά διαδικασιών, όπως π.χ η αξιολόγηση μέσω δεξιοτήτων, η ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και η διεξαγωγή Έρευνας Ικανοποίησης των Εργαζομένων της από την οποία προκύπτουν ενέργειες που αποσκοπούν στη βελτίωση του εργασιακού της περιβάλλοντος.