Η Vestal Group προσέφερε την κατασκευή των νέων επίπλων για το 3 Νηπιαγωγείο στην Κω.