Η Vestal Group προσέφερε τον ανασχεδιασμό και την κατασκευή των νέων επίπλων για το 1 Νηπιαγωγείο στο Πυλί.