Η εταιρεία μας ανέλαβε την κατασκευή σε ερμάρια δωματίων και κοινοχρήστων χώρων.