Ηλεκτρικοί Φούρνοι

Ηλεκτρικός Φούρνος Baumatic</span><span class="pln">
Ηλεκτρικός Φούρνος Baumatic
Ενεργειακή κλάση Α
9 Λειτουργίες ψησίματος
Χωρητικότητα φούρνου 72 Lt
Πλήρης προγραμματισμός με ένδειξη LED
Σύστημα έναρξης και λήξης ψησίματος
Έλεγχος grill με θερμοστάτη
Ιnox με αντί-δακτυλική επίστρωση Mark Resistant
Αποσπώμενο εσωτερικό κρύσταλλο

</span><span class="pln"><span class="pln">Ηλεκτρικός Φούρνος Baumatic</span>
Ηλεκτρικός Φούρνος Baumatic
Ενεργειακή κλάση Α
9 Λειτουργίες ψησίματος
Χωρητικότητα φούρνου 72 Lt
Πλήρης προγραμματισμός με ένδειξη LED
Σύστημα έναρξης και λήξης ψησίματος
Έλεγχος grill με θερμοστάτη
Ιnox με αντί-δακτυλική επίστρωση Mark Resistant
Αποσπώμενο εσωτερικό κρύσταλλο
<span class="pln"><span class="pln"><span class="pln">Ηλεκτρικός Φούρνος Baumatic</span></span>
Ηλεκτρικός Φούρνος Baumatic
Κύριος Φούρνος: 9 Λειτουργίες ψησίματος - Χωρητικότητα φούρνου 68 Lt
Επάνω Φούρνος: 4 Λειτουργίες ψησίματος - Χωρητικότητα φούρνου 38 Lt
Ενεργειακή κλάση Α
Πλήρης προγραμματισμός με ένδειξη LED
Σύστημα έναρξης και λήξης ψησίματος
Διπλό σύστημα περιμετρικής ψύξης
Έλεγχος grill με θερμοστάτη
Ιnox με αντί-δακτυλική επίστρωση Mark Resistant
<span class="pln"><span class="pln"><span class="pln">Ηλεκτρικός Φούρνος Baumatic</span></span></span><span class="pln">
Ηλεκτρικός Φούρνος Baumatic
Ενεργειακή κλάση Α
7 Λειτουργίες ψησίματος
Χωρητικότητα φούρνου 68 Lt
Πλήρης προγραμματισμός με ένδειξη LED
Σύστημα έναρξης και λήξης ψησίματος
Ιnox με αντί-δακτυλική επίστρωση Mark Resistant
Έλεγχος grill με θερμοστάτη
Αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο
Αποσπώμενη πόρτα φούρνου για εύκολο καθαρισμό.
<span class="pln"><span class="pln"><span class="pln">Ηλεκτρικός Φούρνος Baumatic</span></span></span><span class="pln">
Ηλεκτρικός Φούρνος Baumatic
Ενεργειακή κλάση Α
9 Λειτουργίες ψησίματος
Χωρητικότητα φούρνου 72 Lt
Πλήρης προγραμματισμός με ένδειξη LED
Σύστημα έναρξης και λήξης ψησίματος
Ιnox με αντί-δακτυλική επίστρωση Mark Resistant
Έλεγχος grill με θερμοστάτη
Σύστημα περιμετρικής ψύξης
Τριπλό κρύσταλλο και αφαιρούμενο εσωτερικό γυαλί
Αποσπώμενη πόρτα φούρνου για εύκολο καθαρισμό
</span><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln">Ηλεκτρικός Φούρνος Baumatic</span></span></span>
Ηλεκτρικός Φούρνος Baumatic
7 Λειτουργίες ψησίματος
Χωρητικότητα φούρνου 60 Lt
Πλήρης προγραμματισμός με ένδειξη LED
Σύστημα έναρξης και λήξης ψησίματος
Ιnox με αντί-δακτυλική επίστρωση Mark Resistant
Έλεγχος grill με θερμοστάτη
Σύστημα περιμετρικής ψύξης
Τριπλό κρύσταλλο - Φωτισμός φούρνου
Αποσπώμενο εσωτερικό κρύσταλλο
Αποσπώμενη πόρτα φούρνου
</span><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln">Ηλεκτρικός Φούρνος Baumatic</span></span></span></span><span class="pln">
Ηλεκτρικός Φούρνος Baumatic
9 Λειτουργίες ψησίματος
Χωρητικότητα φούρνου 60 Lt
Πλήρης προγραμματισμός με ένδειξη LED
Σύστημα έναρξης και λήξης ψησίματος
Ιnox με αντί-δακτυλικήεπίστρωση Mark Resistant
Έλεγχος grill με θερμοστάτη
Σύστημα περιμετρικής ψύξης
Τριπλό κρύσταλλο - Φωτισμός φούρνου
Αποσπώμενο εσωτερικό κρύσταλλο
Αποσπώμενη πόρτα φούρνου
</span><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln">Ηλεκτρικός Φούρνος Pyramis</span></span></span></span><span class="pln">
Ηλεκτρικός Φούρνος Pyramis
Χωρητικότητα: 56 λίτρα
Πλήκτρα αφής
Ψηφιακός Αυτόματος Προγραμματισμός
Ηλεκτρονική υπενθύμιση - Ψηφιακό Ρολόι
Τριπλό κρύσταλλο πόρτας
Αποσπώμενο εσωτερικό κρύσταλλο
Σύστημα ψύξης
2 ταψιά (45mm) + 1 σχάρα
Πλαϊνές ράγες + Τηλεσκοπικοί οδηγοί
Antispot + Easy to Clean εσωτερική επικάλυψη
Πλαϊνό άνοιγμα πόρτας
Ενεργειακή κλάση Α
</span><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln">Ηλεκτρικός Φούρνος Pyramis</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
Ηλεκτρικός Φούρνος Pyramis
Προγράμματα λειτουργίας : 6
Χωρητικότητα : 64 λίτρα
Διπλό κρύσταλλο πόρτας
Αποσπώμενο εσωτερικό κρύσταλλο
Σύστημα ψύξης
1 Ταψιά(45 mm)
1 Σχάρα
ANTISPOT Επεξεργασία πρόσοψης
Easy to clean εσωτερική επικάλυψη
Ενεργειακή κλάση Α
</span><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln">Ηλεκτρικός Φούρνος Pyramis</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
Ηλεκτρικός Φούρνος Pyramis
Διαστάσεις: 598 x 594 x 522mm
8 προγράμματα λειτουργίας
Χωρητικότητα: 56 λίτρα
Χρονοδιακόπτης
Διπλό κρύσταλλο πόρτας
Αποσπώμενο εσωτερικό κρύσταλλο
Σύστημα ψύξης
2 ταψιά (45mm)
2 σχάρες
Πλαϊνές ράγες
Antispot επεξεργασία πρόσοψης
Easy to Clean εσωτερική επικάλυψη
Ενεργειακή κλάση Α
</span><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln">Ηλεκτρικός Φούρνος Pyramis</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
Ηλεκτρικός Φούρνος Pyramis
Ηλεκτρονική Υπενθύμιση
Ψηφιακό Ρολόι
Διπλό κρύσταλλο πόρτας
Αποσπώμενο εσωτερικό κρύσταλλο
Σύστημα ψύξης
2 ταψιά (45mm) + 2 σχάρες
Πλαϊνές ράγες
Antispot επεξεργασία πρόσοψης
Easy to Clean εσωτερική επικάλυψη
Ενεργειακή κλάση Α
</span><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln">Ηλεκτρικός Φούρνος Pyramis</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
Ηλεκτρικός Φούρνος Pyramis
Διαστάσεις: 598 x 594 x 522mm
8 προγράμματα λειτουργίας
Χωρητικότητα: 56 λίτρα
Ψηφιακός Προγραμματισμός με πλήκτρα αφής
Ηλεκτρονική Υπενθύμιση
Ψηφιακό Ρολόι
Τριπλό κρύσταλλο πόρτας
Αποσπώμενο εσωτερικό κρύσταλλο
Σύστημα ψύξης
2 ταψιά (45mm) + 1 σχάρα
Πλαϊνές ράγες
Τηλεσκοπικοί οδηγοί
Antispot + Easy to Clean
Ενεργειακή κλάση Α
</span><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln">Ηλεκτρικός Φούρνος Pyramis</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
Ηλεκτρικός Φούρνος Pyramis
Ψηφιακός Αυτόματος Προγραμματισμός
Ηλεκτρονική υπενθύμιση
Ψηφιακό Ρολόι
Τριπλό κρύσταλλο πόρτας
Αποσπώμενο εσωτερικό κρύσταλλο
Σύστημα ψύξης
2 ταψιά (45mm) + 1 σχάρα
Πλαϊνές ράγες + Τηλεσκοπικοί οδηγοί
Antispot + Easy to Clean
Ενεργειακή κλάση A
</span><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln">Ηλεκτρικός Φούρνος Pyramis</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="pln">
Ηλεκτρικός Φούρνος Pyramis
Χωρητικότητα: 56 λίτρα
Πλήκτρα αφής σε γυαλί
Ηλεκτρονικός προγραμματισμός διακοπής λειτουργίας
Τριπλό κρύσταλλο πόρτας
Αποσπώμενο εσωτερικό κρύσταλλο
Σύστημα ψύξης
2 ταψιά (45mm) + 1 σχάρα
Πλαϊνές ράγες
Easy to Clean εσωτερική επικάλυψη
Ενεργειακή κλάση A
</span><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln">Ηλεκτρικός Φούρνος Pyramis</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
Ηλεκτρικός Φούρνος Pyramis
Χωρητικότητα: 56 λίτρα
Πλήκτρα αφής σε ανοξείδωτη επιφάνεια
Ψηφιακός αυτόματος προγραμματισμός
Ηλεκτρονική Υπενθύμιση + Ψηφιακό ρολόι
Τριπλό κρύσταλλο πόρτας
Αποσπώμενο εσωτερικό κρύσταλλο
Σύστημα ψύξης
2 ταψιά (45mm) + 1 σχάρα
Πλαϊνές ράγες
Τηλεσκοπικοί οδηγοί
Antispot + Easy to Clean
Ενεργειακή κλάση Α
</span><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln">Ηλεκτρικός Φούρνος Pyramis</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
Ηλεκτρικός Φούρνος Pyramis
Ψηφιακός αυτόματος προγραμματισμός
Ηλεκτρονική Υπενθύμιση + Ψηφιακό ρολόι
Τριπλό κρύσταλλο πόρτας
Αποσπώμενο εσωτερικό κρύσταλλο
Σύστημα ψύξης
2 ταψιά (45mm) + 1 σχάρα
Πλαϊνές ράγες
Τηλεσκοπικοί οδηγοί
Antispot + Easy to Clean
Ενεργειακή κλάση Α
</span><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln">Ηλεκτρικός Φούρνος Pyramis</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
Ηλεκτρικός Φούρνος Pyramis
Ψηφιακός χρονοδιακόπτης
Τριπλό κρύσταλλο πόρτας
Αποσπώμενο εσωτερικός κρύσταλλο
Σύστημα ψύξης
2 ταψιά(26 mm)
2 σχάρα
Πλαϊνές ράγες
ANTISPOT επεξεργασία πρόσοψης
Easy to clean εσωτερική επικάλυψη
Ενεργειακή κλάση C
</span><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln">Ηλεκτρικός Φούρνος Pyramis</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
Ηλεκτρικός Φούρνος Pyramis
Χρονοδιακόπτης
Διπλό κρύσταλλο πόρτας
Αποσπώμενο εσωτερικό κρύσταλλο
Σύστημα ψύξης
2 ταψιά (45mm)
2 σχάρες
Πλαϊνές ράγες
Antispot επεξεργασία πρόσοψης
Easy to Clean εσωτερική επικάλυψη
Ενεργειακή κλάση Α
</span><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln"><span class="pln">Ηλεκτρικός Φούρνος Pyramis</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
Ηλεκτρικός Φούρνος Pyramis
6 προγράμματα λειτουργίας
Χωρητικότητα: 64 λίτρα
Διπλό κρύσταλλο πόρτας
Αποσπώμενο εσωτερικό κρύσταλλο
Σύστημα ψύξης
2 ταψιά (45mm)
1 σχάρα
Antispot επεξεργασία πρόσοψης
Easy to Clean εσωτερική επικάλυψη
Ενεργειακή κλάση Α

Η Εταιρία

Tο όνομα Vestal εμπνεύστηκε απο την Εστιάδα, θεότητα της Ελληνικής μυθολογίας που πρoστάτευε την Ιερή φλόγα της θεάς Εστίας. Η θεότητα Vestal είναι σύμβολο της θαλπωρής, του σπιτιού και της οικογενειακής γαλήνης, αξίες που χαρακτηρίζουν την εταιρία μας και προβάλουν το φιλικό της πρόσωπο.

Το όνομα Vestal εκφράζει την βασική φιλοσοφία της εταιρίας η οποία είναι η εξυπηρέτηση και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες των πελατών και των  προμηθευτών της.

Περισσότερα

Follow us

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας

VESTALGROUP SKOUBOURDIS

ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ, ΠΥΛΙ, ΚΩΣ, Τ.Κ 85300

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ: 2242042270, Fax: 2242041644

Top of Page